Regional Modernism

Two Masterpieces of Raphael Israelyan: Keeping Identity from the Socialist Realism to the Soviet Modernism

Nune Chilingaryan
The movement of Armenian Soviet modernism began to develop in the mid 1960s. Initially it had the character of a few clumsy imitations of Western modernist concept. But very soon , just as in the case of Social Realism, it acquired individual forms, has gained national traits and was enriched with purely local methods of artistic expression.
Architectural Environment

About an Architectural Symphony

Areg Asatryan
Yeva Ess
Ինչպես երաժշտական սիմֆոնիայում մեղեդային թեմաներն են իրար արձագանքում և, լինելով ամեն մեկը մի ինքնուրույն երաժշտական թեմա, կազմում մեկ ամբողջություն, այնպես էլ ճարտարապետական միջավայրը, սկսած միավոր տարրից՝ բակից, փողոցից, հրապարակից մինչև ամբողջ թաղամասերն ու դրանք ամբողջացնող քաղաքը, կազմված է իրար հետ երկխոսող, իրար հետ հաշվի նստող, իրար փոխլրացնող ու իրար միտքը շարունակող առանձին կառույցներից:
Sacred Architecture
Tradition and Modernization

Interpretation of the Term 'National' in the Architectural Brief of st. Grigor Lusavorich Church

Yeva Ess
2001 թ-ին կառուցվեց Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին: Իր պատմական դերով և կարևորությամբ այս կառույցը մեր եկեղեցական և հոգևոր մշակույթի հավաքական մանիֆեստն է: Կամա թե ակամա: Ակամա՝ քանի որ ճարտարապետությունն ամեն դեպքում տվյալ հասարակության մշակույթի լավագույն, ինքնաբերաբար ստացվող արտահայտումն է: Կամա՝ քանի որ այդ կառույցի կերպարը նաև ծրագրավորված էր որոշակի առաջադրանքի տեսքով: Այդ առաջադրանքը պաշտոնական մակարդակով ամփոփում է մի շարք կարևոր պատկերացումներ եկեղեցական ճարտարապետության և դրա հիմքում ընկած Եկեղեցի ինստիտուտի դերի մասին: